Till sidans innehåll
Languages
  • En kille gör en sne min in i kameran

Validering Synliggör dina kunskaper

 

Validering är ett verktyg för att synliggöra alla dina kunskaper – oavsett var, hur eller när du har lärt dig. Allt ditt kunnande, det du fått genom formell utbildning, via arbete eller fritidssysselsättning kan vara värdefullt vid en validering.

Med validering kan du få bevis för din samlade kompetens för att till exempel visa upp vad du kan för en arbetsgivare, för att antas till en utbildning eller för att förkorta en utbildning.

Läs mer om validering

Senast uppdaterad: 22 maj 2023, 17:22