Till sidans innehåll
Languages

[Utbildning för vuxna]

Om du som vuxen vill utbilda dig har du flera olika möjligheter.

[Folkhögskola, Yrkeshögskola (YH), Kommunal vuxenutbildning, Universitet och Högskola, Övrig utbildning]

På Kommunal vuxenutbildning eller Komvux kan du läsa …

… grundläggande vuxenutbildning som motsvarar grundskolekurser, och gymnasial vuxenutbildning som motsvarar gymnasiekurser.

Du kan också läsa enstaka kurser och yrkesutbildningar.

Utbildningen är gratis, och du betalar bara för böcker och eget studiematerial.

Du kan oftast välja själv om du vill läsa på dagtid, kvällstid eller på distans.

Inom Kommunal Vuxenutbildning kan du också läsa…

… Svenska för invandrare, som ger grundläggande kunskaper i det svenska språket för dig med annat modersmål.

… du kan också läsa Kommunal utbildning som särskild utbildning för dig med kognitiva eller psykiska funktionsvariationer.

[Kontakta en studie- och yrkesvägledare i kommunen där du bor]

På en Folkhögskola kan du läsa kurser på grundskole- och gymnasienivå eller yrkesutbildningar på eftergymnasial nivå.

Folkhögskolan erbjuder allmänna kurser, yrkesutbildningar, kortare kurser och profilkurser.

[Besök www.folkhogskola.nu]

På Yrkeshögskolan, som är en eftergymnasial utbildning, kan utbilda du dig för ett specifikt yrke.

[Till exempel: Data/IT, Mättekniker, Ekonomi, Lokförare, Projektledning, Vårdadministration, Affärslogik, Tandsköterska]

Yrkeshögskolan är ett kortare, mer arbetsinriktat alternativ till universitet eller högskola, där du kommer i nära kontakt med arbetslivet.

Du har långa praktikperioder med fokus på att få anställning efter utbildningen.

[Besök yrkeshögskolan på www.yrkeshogskolan.se]

I Sverige är universitet och högskola den högsta formen av utbildning

Här kan du antingen gå ett utbildningsprogram eller läsa fristående kurser.

För att läsa på universitet/högskola behöver du grundläggande behörighet och oftast även särskild behörighet. Läs mer om behörigheter och ansökan på antagning.se.

[Kontakta studie- och yrkesvägledare på din kommunala vuxenutbildning eller universitet/högskola]

Inom Arbetsförmedlingen kan det också finnas möjlighet till utbildning inom bristyrken.

Besök arbetsförmedlingens hemsida för att få reda på mer.

[www.arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrken-och-studie]

Som vuxen har du också möjlighet att söka olika former av studiestöd när du studerar, hos Centrala Studiestödsnämnden. Läs mer om villkoren på csn.se.

[Läs mer om studiestöd på www.csn.se]

[vuxenstuderaiostergotland.se]