Till sidans innehåll
Languages

Romani Arli

Zanatsko škola ki Östergötland e manušenđe pobare kotar 18 berš

Ki akija strana šaj te arakhe zanatsko edukacia hem edukativna forme ki Östergötland e manušenđe so tane pobare kotar 18 berš.

Zanati kova so but ka rodel pe poanglal hem kaj i škola dela tut šansa te dobine so posig buti, tane o zanatija ki medicina, industria, energia, transport hem vazdibe čhera.

Celo edukacia ki škola tani ki Švedsko čhib hem tu valjani te đane i čhib šukar ako mangeja te khuve ko akala zanatija.

Ako isi tut zanatsko iskustvo, ama nane tut diploma, tegani šaj te ave ki škola te mothove so čače đaneja sebepi te validirine ti kompetencia hem te dobine i diploma.

Ako isi tut pučibe ja mangeja pobuter te đane – kontaktirin e manuše so čerela buti sar studie asistenti ki ti komuna!

Senast uppdaterad: 1 juli 2022, 21:42